Mis on Upsteemil, mida teistel ei ole?

Võrreldes end teistega, on võimalik paremini aru saada oma eelistest ja ka puudustest. Personalitöös kasutatakse erinevaid lahendusi uuringute läbiviimiseks ja tagasiside kogumiseks. Mõned lahendused on spetsialiseeritud organisatsioonisisesele inimeste arendamisele, teised vaid teatud tüüpi uuringute läbiviimisele kitsa metoodika alusel. Allpool mõned võrdlused:

Talendijuhtimissüsteemide all mõistetakse üldjuhul rakendusi, mis võimaldavad läbi viia vähemalt kahte talendijuhtimise protsessi – arenguvestlused ja tagasiside kogumine. Sellised rakendused võivad olla kas lokaalselt installeeritavad või internetipõhised. Globaalsel turul pakuvad vastavaid teenuseid mitmed suured tarkvarakontsernid nagu SAP, ORACLE ja teised. Tuntumad tooted on näiteks Succsess Factors ja Taleo.

Uuringu teenuste all mõistetakse üldisi küsitluste läbiviimiseks mõeldud keskkondi nagu näiteks Survey MonkeyeFormular või tasuta Google Docs rakendus. Sellised teenused võimaldavad lihtsa vaevaga koostada küsimustikke ning neid laiali saata. Üldjuhul on antud rakenduste kasutamine ühekordne ning teatud spetsiifiliste uuringute või tagasiside vajaduste rahuldamiseks.

Upsteem.com on talendijuhtimise terviklahendus, mille funktsionaalsus on ühesugune kõikidele kasutajatele. Lahendust pakutakse üksnes mudelina - tarkvara kui teenus (inglise k. SaaS – Software as a Service).

Teenuste võrdluse tabeli selgitus

Ülemises tabelis on välja toodud teatud olulised erisused erinevate süsteemide vahel. Järgnevalt neist veidi pikemalt.

  • Kiire seadistus/ ise hallatav – Rakenduse funktsioonid on kasutajate poolt ise seadistatavad ja teenus on seega lihtsalt kasutusele võetav. Muudatusi seadistustes on võimalik ise sisse viia. Mahukamate talendijuhtimissüsteemide puhul on vajalik kaasata süsteemi seadistusse konsultante ja protsess, mis eelneb süsteemi rakendamisele, võib kesta ka aastaid. Kõige esmasemad vajadused süsteemi seadistamisteks on seotud organisatsiooni struktuuri sisseviimisega süsteemi.
  • Mõistlik hind – kujuneb ennekõike selle pinnalt, kui suurt funktsionaalsust valmislahendusena pakutakse ning kas teenuse osutaja ärimudel on suunatud süsteemi rakendamisega seotud konsultatsioonide osutamisele või mitte.
  • Konsultantidele kasutatav – ehk küsimus, kas lahendust on võimalik kasutada ka eraldiseisvatel konsultantidel. Näiteks laseb Upsteem.com süsteem ühel personalijuhil teenindada mitut organisatsiooni. Funktsioon on vajalik personalitöö tegemiseks nii kontsernipõhistes organisatsioonides kui ka eraldiseisvatele HR konsultantidele, kes osutavad teenuseid mitmele organisatsioonile.
  • SaaS toote eelised – väljenduvad ennekõike selles, et süsteem ei nõua lisa haldust ega hooldust organisatsioonis vastutavate IT spetsialistide poolt. Internetipõhise süsteemi puhul on haldamine, tõrgete likvideerimine ja süsteemi töökindluse tagamine teenuse osutaja asi.
  • Tulemuste arhiiv ja korduvkasutus – on spetsiaalsete talendijuhtimise teenuste puhul organiseeritud selliselt, et andmeid on võimalik vaadata üksikute organisatsiooni osade või isikute tasemel.
  • Erinevad uuringumeetodid – ehk talendijuhtimissüsteemide poolt pakutavad seadistusvõimalused. Üldjuhul on talendijuhtimissüsteemid meetodineutraalsed ehk on võimalik kasutada erinevaid metoodikaid küsimustike ülesehitamisel. Küsitluskeskkonnad pakuvad üldjuhul vaid ühe küsimustiku funktsionaalsust, kus ei ole võimalik kombineerida vastajate või vastamise aegadega või siis on need üles ehitatud ühe meetodi keskselt.
  • Edasiarendatud küsimustikud – võimalus valida ja kombineerida vastajate gruppe uuringutes. Näiteks küsimused, mida osade vastajate käest küsitakse, teiste käest mitte. Küsimustikud võivad üksteisele ajaliselt järgneda – näiteks 360 kraadi tagasiside ja arenguvestluse küsimused. Samuti võimaldavad edasiarendatud küsimustikud erinevat käitumist kogutud andmestikega. Näiteks küsitakse arenguvestluse ankeedi raames ka üldisi rahulolu küsimusi.
  • Klienti kaasavad küsimustikud – võimalus tuua personaliuuringutesse juurde kliendi vaade või kombineerida kliendi tagasiside näiteks eesmärkide saavutamisega arenguvestluste juures.
  • Koostöö ja iseteeninduse funktsioonid – võimalus kaasata arenguvestluse raames kokkulepitud eesmärkide täitmisesse erinevaid osapooli ja ka kliente. Iseteenindus laseb töötajatel esitada erinevaid soove ja neid süsteemis menetleda. Kõige tavalisemad sellised seosed on seotud koolitussoovide, puhkusesoovide või hüvitiste menetlemisega.
  • Keerukad organisatsiooni struktuurid – lasevad luua maatriksjuhtimist toetavaid küsimustikke. Samuti on võimalik luua näiteks ametigruppe ja rakendada tagasisidestamist, hindamist või arenguvestlusi ametigrupi põhiselt.

Kokkuvõttes võib öelda, et erinevaid aspekte, mille abil eri lahendusi võrrelda on mitmeid. Loodame, et toodud nimekiri aitab mõelda sellele, millist lahendust konkreetselt Sinu organisatsioon vajab.


Karl Laas
Upsteem.com
Asutaja ja CEO
+ 372 53 468 213
karl.laas@upsteem.com


Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: