2D hindamine ja kalibreerimine arenguvestlustes ja hindamistes

2D hindamine laseb töötajaid arenguvestlustes hinnata kahel skaalal - näiteks tulemuslikkus ja hoiakud. Kalibreerimine eemaldab juhtide hinnangutest subjektiivsuse.

KÜSI TÄPSEMALT

Meie keskkonnas saad ise kujundada 2D hindamise skaalad - valid ise, milliseid valdkondi hindamiseks kasutad. 2D hinnangud on kalibreeritavad ühe juhi alluvate vaates. Läbi hindamistulemuste kalibreerimise tagad organisatsioonilise õigluse. Mugav 2D hindamine

Vali ise oma Organisatsioonile sobivad skaalad 2D hindamiseks.

Tavaliselt on hindamisskaaladest üks seotud eesmärkide saavutamise või tulemuslikkusega. Teine skaala on seotud "pehmete väärtustega" kas õppimisvõime või ka käitumise hindamisega.
Täiendavad võimalused:
  • 2D hindamine koos arenguvestlusega
  • Graafiline kalibreerimisvaade - lohista inimesed õigetesse asukohtadesse!
  • Valik, kas hindamises osalevad ainult juhid või ka töötajad
  • Kõik juhi hinded kalibreeritavad
  • Vali ise oma organisatsiooni skaalade nimetused ja skaalade suurus

Tulemuste kalibreerimine tagab õiglased otsused

Kalibreerimine tagab õigluse hindamistega seotud otsuste juures, eriti, kui nendeks on näiteks tulemustasude maksmine, edutamine või muud sarnased otsused.

Hindamistulemused võivad olla subjektiivsed ning sõltuvad mõnikord sellest, millise hoiakuga hindajaga on tegemist.

Kalibreerimine aitab eemaldada subjektiivsust arenguvestluste ja 360 kraadise hindamise tulemustest.

2D hindamise puhul ja talendijuhtimises peetakse eraldi kalibreerimiskoosolekud, kus juhtide vahel arutatakse läbi töötajatele antud maksimum- ja miinimum- hinded.

Vajadusel toome eraldi statistikas välja, milliste juhtide hinded on rangemad ja milliste omad leebemad.Valik kliente: