Tark Tööandja - palgauuring

Upsteem.com osales Eesti tööandjate keskliidu palgauuringu koostamises. Uuring annab ülevaate töötasu maksmise trendidest ning hulgaliselt lisamaterjali.

Otseallikad siin:
Vaata raporti tutvustust ja koostööpartnerite artikleid (pdf)
Vaata vastanud organisatsioonide arvu ametialade lõikes (pdf)

Tööandjate palgauuring viidi läbi novembris 2012 ja küsimused puudutasid 2012. a. oktoobrikuu palkasid.  Avaldatud: 28. detsember 2012

Uuringu raport koosneb: Teksti osa: A4, pdf-formaat, 58 lk, 1,92 MB; Graafikud ja tabelid (vt lühitutvustust Palgauuringute tulemuste tutvustus slaidid)

Väljavõte artiklist "Personali arendamine on kasvu alus" allpool - Karl Laas.


Majanduslangus on paljudele tööandjatele näidanud, et efektiivsemaid töötajaid ei ole tihti kusagilt  võtta. Paljud organisatsioonid on optimeeritud viimase piirini ning uus kasv saab tulla vaid parematest  töö tegemise võtetest või sisemise efektiivsuse arvelt. Kasvu tagab oma töötajate pidev ja teadlik  arendamine. Selleks kasutatakse nii töötajate tagasisidestamist, hindamist kui erinevaid  talendijuhtimise süsteeme. 

Personalihindamine on jaotatav üldjoontes kaheks  – erialaste oskuste ja võimete (kompetentside)  hindamine ning tööga seotud isikuomaduste hindamine. Hindamised võivad olla ühepoolsed, kus vaid  juhid annavad oma töötajatele hinnanguid või mitmepoolsed. Eraldi võidakse hindamissüsteemi osana  kasutada ka töötajate testimist. Kaasajal on personalihindamine toetatud spetsiaalsete elektrooniliste  lahendustega, mis teevad lihtsaks tulemuste analüüsimise ja järelduste tegemise ning võimaldavad  organisatsiooni personali arengut terviklikult planeerida. 

Personalihindamine 360⁰ tagasiside meetodil. 

360⁰ tagasiside põhineb eesmärgil saada ühe  inimese kohta terviklik pilt  – seetõttu küsitakse hindamise raames hinnanguid nii inimeselt eneselt,  tema juhilt või juhtidelt, kolleegidelt ning klientidelt või koostööpartneritelt. Saadud uuringu tulemused  näitavad inimesele ja tema juhtidele, millistes kompetentsides arvamused ühtivad või lahknevad ning  võimaldavad planeerida edasist arengut. 

/...

.../

Hindamissüsteemide väärtus organisatsioonile 

 Hindamissüsteemide loomine ei ole iseenesest keerukas, kuid hea süsteemi loomine nõuab kogemusi  ja aega. Eilne päev on andmestike kokkuliitmine MS Excelis ja arenguvestluste läbiviimine MS Wordi  dokumentides. Eestis on olemas ettevõtteid, kes pakuvad personali testimiseks loodud lahendusi. On  ka ühekordseid hindamislahendusi pakkuvaid konsultatsiooniettevõtteid. Sellise lahenduse puhul ei  jää aga ettevõttesse maha püsivat jälge ega hindamiste läbiviimise tööprotsessi. Konsultante on mõtet  kasutada hindamissüsteemi loomisel ennekõike selle sisulistes küsimustes. Hindamissüsteemi peaks  aga toetama tehniline lahendus, mis aitab läbi viia hindamisi, tagab andmete salvestamise, analüüsi  ning kättesaadavuse.  Talendijuhtimissüsteemid nagu Upsteem.com pakuvad püsiva väärtusega hindamislahendusi, mis  võimaldavad muuta kogutud andmestikud kasutatavaks üle terve organisatsiooni. Info hindamiste,  eesmärkide, arenguplaanide ja kõikide töötajate kohta on pidevalt kättesaadav nii  juhtidele kui  personalitöötajatele. See tagab arengu ja tulemuslikkuse kasvu.
Loe täispikka artiklit: Vaata raporti tutvustust ja koostööpartnerite artikleid (pdf) 


Koolitused:

15.03.2013 Personalitöö infosüsteemid ja sisekommunikatsioon 

21.03.2013 - Tagasiside ja hindamine - teooria ja praktika

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: