Revolutsioneeri iganenud arenguvestluse süsteem

Vestlused otsese juhi ja töötaja vahel on kahepoolne kasulik mőttevahetus. Vestluse käigus arutatakse, mis eelmisel aastal läks hästi ja mida oleks vőinud paremini teha. Eelkőige ollakse keskendunud töötajatele eesmärkide püstitamisele. Samuti selgub vestluse käigus, milliseid teadmisi ja oskusi oleks töötajal lisaks vaja, et ta oma eesmärke  täita suudaks. Vestluse tulemusena kujuneb organisatsiooni töötajate arenguvajadus, mida saab aluseks vőtta karjääri planeerimisel, samuti selgub koolitusvajadus.


Ettevőtte juhtkond loodab arenguvestluste abil saada töötajatelt otsest tagasisidet töö paremaks korraldamiseks ja ettepanekuid organisatsioonis toimuvate muutustega kaasnevate pingete vähendamiseks. 

See on üldjuhul lahti seletatud iga organisatsiooni personalipoliitikas ja sissejuhatavas e-mailis, kui tuleb korraldus personaliosakonnalt, et kätte on jőudnud aeg, mil juhid peavad töötjatega maha istuma ja pikemalt vestlema töötaja tulemustest ja edasisest arengust. Ideaalis juhid rőőmuga broneerivad vestlusteks ajad ja töötajad innustunult ootavad, mil nad saaks oma juhiga maha istuda ja kuulata kőiki neid häid ja halbu hinnanguid oma töö ja iseenda kohta. Kőik tundub justkui normaalne, sest nii on see protsess koguaeg olnud. Ometigi on täna reaalses töökeskkonnas kőik vastupidi ning personaliosakonnast saab sellel perioodil üks ebameeldivamaid osakondi. Ei ole kahtlustki, et paljud osapooled organisatsioonis tegelikult taunivad arenguvestlusi mitmel pőhjusel: tüütud vormid, iganenud poliitika (peab tegema, sest nii on protsessis kirjas), vői lihtsalt väljakujunenud hoiakud ning arusaam, et arenguvestlused on üks mőttetu ressursside raiskamine. Arenguvestlusi nähakse, kui üht meeletult bürokraatliku protsessi, mis ei loo ettevőttele mittemingisugust lisaväärtust ning mille omanikuks on üldjuhul personaliosakond. Miks see nii on? Mida tehakse valesti?

Protsess on ajale jalgu jäänud
  
Tehnoloogilised arengud, üha suurenev tööjőu ja äriline konkurents ning millenniumi pőlvkond, ei lase organisatsioonidel elada enam tuntud őudusfilmis „Ma tean, mida sa tegid eelmisel suvel“. Uuel ajastul liigub info kiiresti ja vahetult ning kohene tagasiside on saanud tőhusa töö tavapäraseks nähtuseks. Infot ja tagasisidet jagatakse koguaeg ning koheselt ja informatsioonil on jőud. Seetőttu on töötajad kaotanud usu traditsioonilisse tulemustasu-süsteemi, personaliosakonna poolt juhitud iga-aastasesse arenguvestluse protsessi ja ülevalt-alla üldisesse tulemuspőhisesse juhtimisse. Ometigi on see kasutusel paljudes ettevőtetes ja peamiselt sellepärast, et pole suudetud (vői tahetud) leida alternatiivi olemasolevale süsteemile. Mida tuleks teha, et taastada usk ja arenguvestluste efektiivsusesse? 
 
Pall tuleb visata töötajale

Töötaja on see, kes on tegelik arenguvestluse omanik ja algataja. Töötajad on need, kes proaktiivselt vőtavad algatuse oma tegevuste eest, et äritulemused oleks saavutatud. Juhi roll on töötajaid toetada ja coachida ning motiveerida personali pidevale arengule. Paljud juhtivad organisatsioonid ongi juba esimesi samme selles suunas vőtmas ning juhi-alluva vestlused, kolleegidelt ja klientidelt saadud tagasiside on muutumas ühtseks tervikuks. See tähendab, et on ümbermőtestatud kogu tulemuspőhine juhtimise protsess. Lahti on saadud raskest paberimajandusest ja administratiivtööst, mis on juhtide őlgadel, kui nad teevad aasta keskel vői lőpus arenguvestlusi, ning keskendutakse pigem lahendusele, mis pakub kohest tagasisidet reaalajas (vőttes kasutusele kergesti kasutatava, sotsiaalmeediast inspireeritud tarkvara) teatud ülesande lőpus vői konkreetse projekti verstaposti ajal/kestel.

Selline innovaatiline lähenemine ei aita ainult lahti saada bürokraatiast vaid annab juhtidele vabaduse ning aja tegeleda rohkem töötaja karjääriplaneerimisega ning üldiste arengutega, mis omakorda tagab ettevőttele pühendunud ja lojaalsed töötajad. Veelgi enam, selline uudne lähenemine aitab liigutada tulemuspőhise juhtimise personaliosakonnast uuele tasemele - strateegiast lähtuvale töötajate pidevale kaasamisele ja kogemusele.Tahad ka saada efektiivsemaks juhiks ja tahad, et su töötajad oleksid motiveeritud ja lojaalsed?
Reserveeri 30 minutiline Skype demo SIIT 
Reserveeri 1 tunnine süsteemi tutvustus SIIT


Autor: Katrin Leetmaa

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: