PhD Merle Tambur: töökiusamine ja tööturu trendid

Merle Tambur on olnud Upsteem.com-i konsultant alates 2016. aastast. Selle aja jooksul on ta koostöös Upsteem.com-iga läbi viinud mitmeid rahulolu uuringuid ja 360 kraadise tagasisidestamise projekti. Tal on palju kogemusi ja teadmisi uuringute ja analüüside läbiviimisel, mis puudutavad organisatsioonide arendamist, juhtimist ja organisatsioonikultuuri mõjutamist. Karl Laas istus Merlega maha lühikeseks intervjuuks, kus muu hulgas puudutame ka 2017. aasta tööturu trende ja töökiusamise teemat.

Oled kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas 2015. aastal. Mis oli töö teema ja mis on kõige olulisem järeldus, mida võiks sealt välja tuua?


Töö teema oli seotud töökiusamisega Eesti organisatsioonides. Teema sai valitud, kuna sellega veel Eestis ei tegeletud ja teadmisi nappis, kuid probleem kahtlemata oli olemas.
Negatiivse käitumise põhjused tööl võib laias laastus jagada kaheks.

  1. Ümbritsev keskkond ehk organisatsioonikultuur, mis otseselt või kaudselt toetab ebasõbralikkust. Siia kuulub ka juhtimine.
  2. Töötaja oskamatus oma emotsioonidega toime tulla.

Töökiusamise teema kohta täpsemalt - loe edasi...

Oled lektor EBS-is ja varem TTÜ-s, tegutsed koolitajana OÜ-s Aumer Konsultatsioonid. Millistele valdkondadele oled keskendunud?


Peamised loengukursused on seotud organisatsioonis toimuvaga: organisatsiooni diagnostika, juhtimine, organisatsioonikäitumine, konfliktijuhtimine. Kuid loen ka rahvusvahelise äri kursust. 

Koolitusvajadus on täna kõige suurem just nendes valdkondades:

  1. Positiivse töökliima loomine
  2. Meeskonnatöö probleemide lahendamine
  3. Konfliktilahendusoskuste suurendamine
Nendest sõltuvad koostöö, pühendumus ja ka tulemus kõige enam.

Millised võiksid olla trendid tööturul 2017. aastal, millega organisatsioonid peaksid arvestama?


Tööturg on küll suures muutumises, kuid midagi ei juhtu üleöö. Samas see võib-olla just raskendabki muutuste märkamist ja vajadustega kohanemist õigel ajal. Olulised suundumused on näiteks paindlikum tööaeg ja töötamine mitme tööandja juures korraga. Ametikohapõhine töökorraldus asendub mitmel pool nõudluspõhise lähenemisega (kindlad kompetentsid vastavalt vajadusele). Juhis soovitakse näha eelkõige nõuandjat ja innustajat. Karmilt käske jagava ülemuse aeg on jäädavalt läbi. Personalitarkvara võtab üle rutiinsed protseduurid, personalitöötaja roll muutub. Kommunikatsioonivahendid on muutumises, e-maili populaarsus väheneb, chat ja kiirsõnumid on mugavamad ettevõttesiseses suhtluses.


Merle Tamburi kohta täpsemalt võite lugeda SIIT


Töökiusamise iseloomu ja statistika kohta loe täpsemalt Merle Eesti Päevalehes ilmunud artiklist: "Kuidas märgata töökiusamist?" 


Intervjueeritavast:


Merle Tambur (LinkedIn)
EBS-i lektor ja Upsteem-i konsultant
on muljetavaldava hariduskäiguga konsultant ja lektor.
Ta on kirjutanud mitmeid artikleid nii Ärilehele kui ka Eesti Päevalehele.

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: