360 kraadi praktilist tagasisidet

2017. aasta lõpus käivitus Upsteemis projekt Luua Metsanduskooli praktika hindamise süsteemi ning kasutatava tarkvara uuendamiseks.

Luua Metsanduskooli näitel võib öelda, et 360 kraadi tagasisidestamine ei ole ainult ettevõtete talendijuhtimise tööriist. Tegelikkuses toimib 360 tagasisidestamine hästi nii tippjuhtide voolimise kui ka meie enda Eesti noorte peal. Luua Metsanduskool loodab loodud praktika hindamise süsteemiga äratada noortes tööarmastust ning motiveerida neid targemini tööd tegema, sest inimeste tööhoiakuid ja suhtumist tulebki hakata kujundama võimalikult varakult.

Rääkisime Luua Metsanduskooli esindaja õpetaja Lauri Toimiga lähemalt, miks praktika hindamise süsteem koos seda toetava tarkvaraga on hea valik.


Luua Metsanduskooli missioon on pakkuda elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel, olles usaldusväärne partner õppijale ja tööturule. Ühtlasi on kooli visioon olla jätkusuutlik, kaasaegne ja rahvusvaheliselt tuntud kutseõppeasutus, kus õpib täna kokku umbes 450 õppurit. Loe Luua Metsanduskoolist lähemalt SIIT


Millist eesmärki kannab endas praktika hindamine Teie jaoks ja mis innustas Teid kaasajastama praktika hindamist?
Praktika hindamisega anname õpilasele võimaluse oma kogemust analüüsida ja koos õpetajatega arutleda, mida saaks paremini teha, millistest vigadest õppida ja millised on tugevused, mida tööturule sisenemisel rohkem esile tõsta.

Me oleme praktika hindamissüsteemi rakendanud 6 aastat ja selle ajaga on tekkinud usk sellesse. Koostööperiood senise tarkvarapartneriga sai läbi ning oli õige hetk süsteemi ka sisuliselt uuendada. Partneri otsingud viisid meid kokku Upsteem OÜ-ga.


Millist praktika hindamist Te täpsemalt kasutate?
Meie hindamistööriist on 360 kraadi tagasiside. See meetod - kolmepoolne vaade: praktikant ise, tema juhendaja ettevõttes ja kolleegid, võimaldab õpilasel võrrelda enesehinnangut töömaailmast saadava hinnanguga. Ka kool saab sel moel tagasisidet õppekvaliteedile.Palun rääkige lähemalt, mida täpsemalt praktika hindamisel mõõdetakse?
Väljatöötatud kompetentsimudel ja tarkvara aitavad meil kergemini selgusele jõuda, millisele kvalifikatsiooniraamistiku tasemele õpilase käitumine tegelikult vastab. Suur osa küsimustikust tegeleb õpilase hoiakute ja suhtumisega. Tarkvara aitab välja tuua ja visualiseerida nii tugevusi kui nõrkusi, nii et meil on lihtsam ja mugavam seda õppijale näidata. Tulemusraportis toodud graafik aitab kiiresti leida vastuolud praktikandi enda ja ettevõttepoolse juhendaja hinnangutes ning eelkõige saab praktikavestluse käigus just neile keskenduda. Positiivne on see, et õpilase jaoks, keda tema areng ja tulevik tööturul tõsiselt huvitab, on raport hea materjal eneseanalüüsiks – mis on minu relvad tööturul ja milles pean end veel arendama.


Kuidas on õpilased/praktikandid ja sihtettevõtte esindajad uue praktika hindamise süsteemi ja tarkvara vastu võtnud? 
Õpilastele meeldib väga see, et tarkvara kasutamine on paindlik, vastata saab siis, kui on vaba hetk, täitmise protsessi saab katkestada, tarkvara salvestab tulemused iga küsimuse järel automaatselt ning see annab võimaluse uuesti küsimustiku juurde naasta, kui vahepeal tuli töö mingil põhjusel katkestada. Õpilased on väga rahul. Ka praktikajuhendajad on andnud positiivset tagasisidet.

Võib-olla kõige enam on küsimusi tekitanud meie hindamisskaala muutumine – varasemalt viie palli skaalalt neljale, mis ei võimalda hindamist nö keskmiste tulemustega ehk kolmedega. See sunnib praktika üle sisuliselt mõtlema ja välistab „mugavushinded“. 


Kuidas sujus koostöö Upsteem.com meeskonnaga?
Mõiste agiilsus iseloomustas kõige paremini meievahelist koostööd. See on olnud nagu rätsepatöö võrreldes sellega, mis meil enne oli. Oleme saanud niivõrd palju detaile koostöös Upsteemiga lisada, et kogu süsteemi uuendada. Meil oli olemas visioon ja kogemus, miks üks või teine asi on hea, või milline on tegevuste järjekord.

Kogu protsessi aja oli koostöö nö "terav", mis on ka Upsteemi üks märksõnadest. Järelikult olid professionaalid asja juures.


Kas soovitaksite tagasisidestamist ka teistele õppeasutustele/asutustele? Palun võimalusel põhjendage oma vastust.
Kindlasti tasub kaaluda võimalust astuda samm lähemale kaasaegsele praktikakorraldusele. Seda enam, et meil on kogemustega kodumaine pakkuja. Oleme varemgi meie kasutatavat süsteemi soovitanud, kuid paljud on põrkunud ilmselt selle taha, et aja- ja inimressurss hilisemate intervjuude tegemiseks on väga suur. Kui aga intervjuusid ei korraldata, siis ei ole mõtet küsimustikke välja saatagi. Praktikapäeviku lõppu kirjutatud lause, et keegi jäi praktika tulemusega rahule, ei ole ju tegelikult piisav. Selleks, et saada korralikku ülevaadet, on vaja oluliselt rohkem küsimusi, mis teatud teemagruppide kaupa õpilase suhtumisest adekvaatsema pildi annavad.

Kui on küsimusi, mis meie süsteemi puudutavad või soovitakse kommentaare, kuidas küsimustikud töötavad, siis meie infokanalid on samuti avatud. Koostöös jõuame kiiremini ja kaugemale.


Kokkuvõtteks:

Upsteem ja Luua Metsanduskooli koostöös valmis ja võeti kasutusele uus praktika hindamist toetav ja lihtsustav tarkvara, milles praktikant saab oma hindamisse ise lisada neid, kes teda hindavad, sh ka praktikaettevõtte töötajaid. Lisaks kohandati Luua Metsanduskooli jaoks spetsiaalne tulemusraport, mis kuvab andmeid vajalikul kujul. Küsimustike moodustamine on paindlik, hindajate kutsed ning vastamisvaade disainiti Luua Metsanduskooli värvidesse.

Luua Metsanduskool arvab, et nii soorituse kui ka hoiakute hindamise järgselt saadava tagasiside abil on nende õppurid päris töösituatsiooniks paremini valmis, sest kool arutab praktikantidega saadud tagasiside läbi - iga praktika lõpeb personaalse vestlusega.

      Intervjueeritavast lähemalt:

Lauri Toim

Luua Metsanduskooli õpetaja
Meie kontaktid:

sales@upsteem.com
Tel: +372 6007 100

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: