Arenguvestlus

Arenguvestluste käigus tehakse kokkuvõtted senistest töötulemustest ning kavandatakse plaane edasiseks. Lisaks töötajate isikliku arengu tagamisele annab struktureeritud vestlus olulist infot kogu organisatsioonile. Infosüsteemi kasutamine lihtsustab arenguvestluste läbiviimist ning andmete koondamist üle organisatsiooni. 

Peamised arutelu punktid on:

Arenguvestluse läbiviimine

Edukas arenguvestlus eeldab vastastikust usaldamist ning avatust. Töötajal on võimalus väljendada enda mõtteid, arvamusi ning seisukohti. Infosüsteemi kasutamine aitab juhi ja töötaja näost-näkku kohtumisel keskenduda kõige olulisematele küsimustele.

Arenguvestluste kokkuvõtetest saab organisatsioon tagasisidet juhtimiskvaliteedi kohta. Juhi peamiseks ülesandeks on toetada ja suunata antud töötajate arengut ja samal ajal täita kokkuleppeid, mis töötajaga vestlusel kinnitati.

Upsteem teeb arenguvestlused lihtsamaks nii töötajatele kui juhtidele:

  • keskkonnas on olemas nii valmis kui ka vabalt kujundatavad ankeedimallid arenguvestluste läbiviimiseks;
  • arenguvestluste tulemused on juhtidele kõigi neile alluvate üksuste kohta alati kättesaadavad;
  • arenguvestluste protsess on personaliosakonnale läbipaistev – on täpselt teada, kui kaugel keegi on ja vajadusel saab saata meeldetuletusi vastamiseks nii juhtidele kui ka töötajatele;
  • töötaja saab näha eelnevaid arenguvestluseid ning seatud eesmärke;
  • töötaja saab pärast arenguvestlust kokkuvõtva aruande;
  • organisatsiooni tasemele koondatud statistika koolitusvajadustest;
  • organisatsiooniülene statistika võimaldab planeerida edasist töötajate ja juhtide arendamist. Sul on alati ülevaade!

Ülevaated:

Loe lisaks:

Küsi tootetutvustust ja hinda!

Upsteem pakub rohkelt võimalusi tagasisideks ja personalitöö korralduseks ning organisatsiooni teabekorralduse juhtimiseks! 

Küsi täpsemalt võimaluste kohta!

Täiendava info saamiseks palume pöörduda: sales@upsteem.com või (+372) 6007 100. 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: