Ankeetide loomine ja vastamise vaade

Halda ise oma organisatsiooni arenguvestluste ja uuringute põhju. Mugav vastamise vaade juhtidele ja töötajatele. Mitmekeelne. Kohandatav.

KÜSI TÄPSEMALT

Upsteemi kaasaegne ülesehitus laseb vastamisel küsida vaid hädavajalikke küsimusi. Töötaja info on meile teada läbi tema töökohaga seotud andmete. Samal ajal on tagatud vastajate anonüümsus.Blogist: Mis vahe on küsitlustarkvaral ja talendijuhtimissüsteemil?

Mugav vastamise vaade, kõik küsimuste tüübid

Meie mugav vastamise vaade salvestab koheselt kõik laekunud vastused. Samuti saad lihtsalt muuta vastamise keelt

 • Ankeetide vaade salvestab automaatselt vastused 
 • Kõik enimtuntud küsimuste tüübid
 • Vastamise jätkamine peale katkestust
 • Avatud ja varjatud skaaladega küsimused
 • Vastuste edastamine teisele poolele arenguvestluste ankeetides
 • Arenguvestluste mallil liikumine eesmärkide ja koolitusvajaduste mooduli vahel.
Näidis koos erinevate küsimuse tüüpidega

Võimekas ankeediredaktor

Tee ise oma organisatsiooni ankeedid või kasuta valmis põhju. Konsultandid saavad jagada malle erinevate organisatsioonide vahel.

 • Enimlevinud küsimuste tüübid
 • Määra, millised vastajate grupid vastavad millistele küsimustele 360 kraadises tagaside uuringus
 • Määra, milliste ametigruppide kohta küsimusi küsitakse 360 kraadises uuringus ja arenguvestlustes
 • Tee kompetentsihindamise uuringuid vastavalt oma organisatsiooni tööperedele
 • Lisa ankeetide juurde videod, pildid või lingid kompetentsimudelile või selgitavatele näidetele
 • Kõik ankeedid on automaatselt seotud Sinu organisatsiooni struktuuri ja töötajate andmebaasiga
Loe, mis vahe on Upsteemil ja tavalisel küsitlustarkvaral!

Kohandamisvõimalused ja disaini muutmine

Paindlik vastamise vaade laseb tellimusel rakendada kliendikeskse disaini

 • Vastamise vaadetes on võimalik eraldi kujundada tänu leheküljed, kuhu vastaja peale ankeedi vastamist suunatakse
 • Tellimisel on võimalik disainida kogu vastamise vaade vastavalt kliendi soovidele
 • Tellimisel on võimalik lisada kliendi bränding ka vastamiskutsete e-mailidele
 • Arendustööna spetsiaalsest kujundatud mängulised vastamislahendused


Valik kliente: